Hembygdsförbundets övergripande mål är att tillvarata och vårda det västerbottniska kulturarvet i samverkan med sina medlemsföreningar. I förbundet ingår ett sextiotal medlemsföreningar med närmare 6 000 medlemmar.

Förbundet stöder de lokala hembygdsföreningarna i deras arbete och är hembygdsrörelsens kontaktyta mot riksförbund, länsmyndigheter, länsmuseum och andra kulturinstitutioner.

Medlemsavgiften i Hembygdsförbundet uppgår till den synnerligen ringa summan av 25 riksdaler per föreningsmedlem och år. För kulturhistoriska stiftelser är medlemsavgiften 2 200 kr per år.

Västerbottens läns hembygdsförbund
Box 3183
903 04 Umeå

Bo Nilsson, ordförande
070-256 02 41
[email protected]

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]