Tidskriften/årsboken Västerbotten

Västerbotten behandlar västerbottnisk kulturhistoria i ett brett perspektiv; natur och kultur, fritid och arbete, vardag och fest – från förr och från nyss. Fram till och med 1968 i form av en årsbok, därefter med fyra häften per år, som vid årets slut bundits in som årsbok. Samtliga årsböcker och häften finns att läsa på Västerbottens museums webb . Där finns också ett register över alla utgåvor fram till 2006. På sidan framgår dessutom vilka häften och årsböcker som fortfarande kan köpas.


Editerad av: Anders Björkman (2021-02-15 13:17:45)