Bli medlem

Varför just du behövs som medlem

  • För att kunna hålla vår unika kyrkstad attraktiv behövs ditt stöd.
  • Vi vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
  • Verka för goda relationer och ökad samverkan mellan ideellt engagerade och professionellt verksamma aktörer.

Medlemsavgifter

  • Enskild medlem:               200 kr
  • Föreningar o företag:      400 kr

Inbetalning sker till Bankgiro nr  698-1823
Kom ihåg att ange namn och adress!