I forna tider tändes eldar kring kusten för att vägleda (ibland missleda) sjöfarare i land och varna invånare om hotande fara. Nu tänder man eldar under den sista lördagen i augusti kring kusten för att fira sommarsäsongens avslutning. Skyddandet av Östersjön har gett traditionen Forneldarnas natt en ny och djupare dimension. Eldar tänds runt hela Östersjön. I S:t Annas skärgård är detta en tradition sedan många år tillbaka. I vår trakt tar Kvarsebo Hembygdsförening och Mauritzbergs villaförening upp denna tradition. Om brandsäkerheten tillåter planerar vi forneldar bl a i Kvarsebo (vid Båtklubben) och Österhagen. Gärna på fler ställen. Alla eldar tänds samtidigt lördagen den 26 augusti kl 20:30.


Förening:

Kvarsebo Hembygdsförening

Skapad av: Jan Moberg (2023-08-21 06:52:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan Moberg (2023-08-22 19:11:59) Kontakta föreningen