Bli medlem

Sätt in medlemsavgiften som är 150:- för familj och 100:- för enskild medelm på föreningens plusgiro 33 13 00 - 4. Glöm inte att ange namn och adress. Skicka gärna ett mail också. Klicka då på Kontakta oss.