Om oss

Vår verksamhet med en 1600-tals park som visas både i verkligheten och som modell i vårt utställningsrum finns i Östra Sallerup, i hjärtat av Skåne knappt en mil sydost om Hörby.

Prästgårdsparken med bland annat Karl XI:s stenar är belägen söder om vägen vid Kulturhuset  och den skapades efter prästen Jöns Henrikssons idéer...

Läs mer >

Föreningen inbjuder till årsmöte i Kulturhuset i Östra Sallerup torsdagen den 21 mars kl. 18.30. Föreningen bjuder på fika.
Utöver stadgeenliga ärende och information om läget så kommer Helen Engvald-Sivhed att berätta och visa bilder kring odling av växter på 1600-talet och vad det säger oss om den tiden.

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Efter att prästen Jöns Henriksson avled 1689 finns uppgifter om att man skördade hö i området i varje fall en bra bit in på 1800-talet. Därefter kom parken att växa igen med träd och buskar. Parken kom att ingå i ett prästlöneboställe som brukades av arrendatorer under kyrkan. 1926 påbörjades de...

Läs mer >

Politiker i parken
Utforsling av en bänk och en grind
Uttransport av en del av en spång

Föreningens guider tar med besökare för guidning dels vid vår utställningsmodell och dels på en vandring i parken. De berättar om prästen Jöns Henriksson, om hur det kan ha varit i byn när Skåne blev svenskt och om parken. Det är också möjligt att på egen hand besöka parken. Se Besök oss.

Guidning av besökare

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Besök 1600-talsparken!

Alltid tillgängligt.

Prästgårdsparken i Östra Sallerup är alltid öppen för besökare. Den skapades i renässansstil under den oroliga tid när Skåne blev svenskt. Jöns Henriksson prästvigdes 1648 i Köpenhamn till att verka i Östra Sallerup och Långaröd. Han hade växt upp vid Fredriksborgs slott på Själland där hans far var trädgårdsmästare hos Kristian IV. I parken lät han anlägga en...

Läs mer >

Kontakta oss

 c/o Ann-Sofie Haraldsson Henset 7354, 242 91 Hörby
 GPS-koordinater 55°48′1.34″N, 13°41′12.70″E för parkering vid Kulturhuset i Östra Sallerup
 073 808 48 69[email protected]