Om oss

Prästgårdsparken med bland annat Karl XI:s stenar är belägen i Östra Sallerup, en by i Mitt Skåne, Hörby kommun. Parken skapades efter prästen Jöns Henrikssons idéer när de svensk-danska krigen pågick. Anläggningen är en av ett fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa. Den är formad efter  renässansens stilidéal och av Riksantikvarieämbetet klassad som fornminne.  Den centrala delen av själva byn Östra Sallerup utgör ett riksintresse för kulturmiljövården tack vare att den så tydligt visar kontinuitet i människors boende på orten. Besökare kan göra egna strövtåg eller bli guidade. Tänk på att ingen snöröjning sker i parken och man besöker den alltid under eget ansvar.

Prästen som på danska tiden i mitten av 1600-talet hette Jens Henrichsen var en originell person som förutom att han anlade kungahyllningen i sten också lät bygga ett lusthus i parken, ett observatorium på Klacks backe och sitt eget gravmonument vid kyrkan. Hans far var trädgårdsmästare vid den danske kungens slott och det gav pojken en uppväxtmiljö som starkt kontrasterade till den fattiga byn där han verkade från sitt tjugosjätte år till sin död.

När Sverige vunnit kriget över Danmark lokaliserades soldater  från Småland, Västergötland och Finland till Skåne. Landskapet delades in i regementen och skvadroner. Chefen för en skvadron kallas ryttmästare, och en av dem bodde i en större gård intill kyrkan i byn.

Utställningen "Prästen, parken och skvadronen" finns att beskåda i Östra Sallerups Kulturhus. Kyrkan, Kulturhuset, Prästgårdsparken och Klacks backe med bronsåldersgraven ligger samlade i Östra Sallerups by.

Föreningen Jöns Henrikssons Minne arbetar för att bevara prästgårdsparken men även för att samla information om Jöns Henriksson och hans tid samt om Sallerups skvadron.

Prästen, parken, skvadronen och utställningen utgör tillsammans med guidningar och aktiviteter olika delar i föreningen.

Image

Guiderna Yvonne , Gunilla och Helen  tittar på en trädklättrare som vill se monumentet från ovan.

 

 

Kontakta oss

 c/o Ann-Sofie Haraldsson Henset 7354, 242 91 Hörby
 GPS-koordinater 55°48′1.34″N, 13°41′12.70″E för parkering vid Kulturhuset i Östra Sallerup
 073 808 48 69[email protected]