Om oss

Hembygdsförbundet arbetar med att främja kunskapen och känslan för vår hembygd: en levande hembygd öppen för alla. Vi är en av 26 regionorganisationer inom Sverige. Vår uppgift är att representera de till oss anslutna 136 lokala hembygdsföreningarna i Jönköpings län med 25.000 medlemmar och föra deras talan på regional nivå och...

Läs mer >

Nyheter

Redaktionsgruppens mål är att varje nummer skall spegla delar av hembygdsrörelsen och för det behöver vi din hjälp. Det kan vara förslag på tema för ett magasin, förslag på skribenter från rörelsen eller förslag på artiklar för magasinet. 

I början av juni träffas redaktionsgruppen och tills dess hoppas vi ha fått...

Läs mer >

Är din förening rätt försäkrad?  

Grundförsäkringen, som ingår i medlemsavgiften till Sveriges hembygdsförbund, omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd och olycksfallsförsäkring. Förutom grundförsäkringen kan föreningen välja att teckna försäkring för byggnader och verksamhet. Genom skadeförebyggande åtgärder kan rabatt erhållas på försäkringspremien.
Mer information om Hembygdsförsäkringen kommer vid länsförbundets höstmöte.

Frågor om försäkringen...

Läs mer >

Kursen Ordning på torpet - en dag om torp och arkeologi är fulltecknad!

Välkommen att anmäla dig till en reservplats senast den 15 mars.

Skicka anmälan till [email protected]

2014 infördes en åldersgräns i Kulturmiljölagen. Övergivna lämningar från äldre tiders seder och bruk, som är tillkomna före 1850 skyddas numera som fornlämningar. Vad betyder det för alla torplämningar i skog och mark? Hur skyddar, vårdar och undersöker vi dem på ett bra sätt? Vilka nya perspektiv på torparlivet kan...

Läs mer >

Visa fler

Kontakta oss