Om oss

Hembygdsförbundet arbetar med att främja kunskapen och känslan för vår hembygd: en levande hembygd öppen för alla. Vi är en av 26 regionorganisationer inom Sverige. Vår uppgift är att representera de till oss anslutna 136 lokala hembygdsföreningarna i Jönköpings län med 25.000 medlemmar och föra deras talan på regional nivå och...

Läs mer >

Nyheter


Under våren 2024 har vi träffats för att prata om torpen och de torpinventeringar som görs runt om i Jönköpings län. Tack till alla som medverkat och deltagit!

Jönköpings läns hembygdsförbund skulle vilja veta mer om hur många hembygdsföreningar som jobbar med torpinventering och hur materialet ser ut.

Svaren kommer att...

Läs mer >

Är din förening rätt försäkrad?  

Grundförsäkringen, som ingår i medlemsavgiften till Sveriges hembygdsförbund, omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd och olycksfallsförsäkring. Förutom grundförsäkringen kan föreningen välja att teckna försäkring för byggnader och verksamhet. Genom skadeförebyggande åtgärder kan rabatt erhållas på försäkringspremien.
Mer information om Hembygdsförsäkringen kommer vid länsförbundets höstmöte.

Frågor om försäkringen...

Läs mer >

Under hösten 2024 erbjuder vi hembygdsföreningarna i Jönköpings län några tillfällen att träffas och utbyta erfarenheter om att dokumentera sin bygd och dess livsberättelser.
Vi inleder höstterminen med en träff i Vrigstad där Lina Midholm; etnolog och berättarantikvarie vid Sagobygden föreläser om hur vi kan jobba med att dokumentera och...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Att minnas och berätta - om att dokumentera och tillgängliggöra livsberättelser

10 september 2024 18:30 - 10 september 2024 20:00

Under hösten 2024 erbjuder vi hembygdsföreningarna i Jönköpings län några tillfällen att träffas och utbyta erfarenheter om att dokumentera sin bygd och dess livsberättelser.

Vi inleder höstterminen med en träff i Vrigstad där Lina Midholm; etnolog och berättarantikvarie vid Sagobygden föreläser om hur vi kan jobba med att dokumentera...

Läs mer >

Kontakta oss