Om oss

Hembygdsförbundet arbetar med att främja kunskapen och känslan för vår hembygd: en levande hembygd öppen för alla. Vi är en av 26 regionorganisationer inom Sverige. Vår uppgift är att representera de till oss anslutna 136 lokala hembygdsföreningarna i Jönköpings län med 25.000 medlemmar och föra deras talan på regional nivå och på riksförbundets stämmor. I Sverige finns 1800 hembygdsföreningar med nära en halv miljon medlemmar. Jönköpings län hembygdsförbund är tillsammans med Region Jönköpings län och Jönköpings kommun huvudman i Jönköpings läns museum.

Vi samarbetar med andra föreningar i länet: Studieförbundet Vuxenskolan, museerna, Skådebanan och biblioteken. Kontakt hålles med grannförbunden och med politiker i landsting och kommuner. I medlemskapet i hembygdsförbundet ingår en grundförsäkring. Vi stödjer de enskilda föreningarna med bland annat utbildning och sakkunskap.

VÅR VISION: En levande hembygd öppen för alla

vi ska värna kulturarvet över tid
vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
vi ska verka i lands- och stadsbygd
vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Ta del av våra stadgar (öppnas som PDF-fil)

 

 

 

Kontakta oss