Är din förening rätt försäkrad?  

Grundförsäkringen, som ingår i medlemsavgiften till Sveriges hembygdsförbund, omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd och olycksfallsförsäkring. Förutom grundförsäkringen kan föreningen välja att teckna försäkring för byggnader och verksamhet. Genom skadeförebyggande åtgärder kan rabatt erhållas på försäkringspremien.
Mer information om Hembygdsförsäkringen kommer vid länsförbundets höstmöte.

Frågor om försäkringen kan ställas till Irene Oskarsson.


Förening:

Jönköpings läns hembygdsförbund

Skapad av: Margareta Fridén (2021-05-16 10:29:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Margareta Fridén (2021-12-16 10:07:56) Kontakta föreningen

Kontakta oss