Tidningen TeknikHistoria för oktober innehåller en artikel om Aseas historiska samlingar i Västerås. Bilden på omslaget visar en 30 hkr bil inuti statorn till en nytillverkad kraftverksgenerator i Aseas verkstad 1919. Fler artiklar i tidningen: elektrifieringen av järnvägarna och framtagningen av D-loket. 
Malmbanans elektrifierade del invigdes 1915. Elen kom från det nya Porjus kraftverk med generatorer från Asea. Asea i samarbete med Siemens Schuckert levererade två snälltågslok och två malmlok till malmbanan. 
D-lok tillverkades av Asea i Falun från 1925. Med 333 tillverkade exemplar är det den näst mest tillverkade lokserien i Sverige. 
TeknikHistoria ingår i Ny Teknik Group vari ingår tidningen Ny Teknik.

ImageCreative Commons-licens

 


Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2023-10-26 13:03:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2023-10-26 13:10:47) Kontakta föreningen