Vissa bilder från förr i tiden tar liksom tag i en. Historien fladdrar framför ögonen. Titta på bilden på gubbarna framför verkstaden, helst på en stor bildskärm där man kan förstora bilden. En del har verktyg i händerna och dom har släpat ut maskiner. Västerås Mekaniska Verkstad bildades 1874 av den då från Hallstahammar nyinflyttade verkmästaren  Oscar Fredrik Wijkman, tillsammans med ingenjör Victor Svalin. Oscar Fredrik Wijkman är den person som kom att bli Västerås starke man. Han blev av gemene man kallad ”Gud Fader”. Verkstaden anlades mellan järnvägen och nuvarande Sigurdsgatan. Det var den första större industrin i Västerås. Den blev en av landets ledande tillverkare av lantbruksmaskiner. År 1898 köpte Asea Västerås Mekaniska Verkstads lokaler som kom att kallas Sigurdområdet. Fabrikslokalerna kom att användas för tillverkning av spårvagnar. Se artikel om Västerås Mekaniska Verkstad.

Image

 Arbetslaget samlat utanför Västerås Mekaniska Verkstad, c:a 1890.

Image

Torkrian. 
På äldre bilder från hamnen i Västerås kan man se en egendomlig toppig byggnad, som en märklig skorsten. Den böjer av lite längst upp i toppen. Det var en ria, en torkria som användes för att torka säd. Otröskade sädeskärvar placerades på stänger över en rökugn. Den sneda hatten i toppen vred sig med vinden och släppte ut röken längst upp. Den syns tydligt på den andra bilden. Rian ägdes av brukspatron Lidbeck som bodde i en stor gård vid Stora torget. Hans magasin för spannmål och rian för torkning låg vid hamnen. Rian revs 1937. Det kan användas som en tidsmarkör för äldre bilder över hamnmagasinen.


Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2023-07-09 17:39:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2023-07-09 17:51:58) Kontakta föreningen