Järn- och stålindustrins branschorganisation ”Jernkontoret” är Sveriges äldsta industriorganisation och fyllde 275 år förra året. De har nu tagit fram en jubileumsfilm på 34 minuter (skrolla ner till filmen, länk till Youtube), som handlar om betydelsen av järn och stål för Sverige genom tiderna, alternativt se en kort trailer på en minut.
Jernkontoret har sedan år 1747 verkat för att stärka järn- och stålindustrins konkurrenskraft så att det svenska stålet kan fortsätta bidra till sysselsättning, exportintäkter, innovationer, en ökad välfärd och en hållbar samhällsutveckling. 
Den här filmen summerar det svenska järnets och stålets betydelse genom tiderna och lyfter de spännande möjligheter som ligger framför oss, inte minst i form av fossilfritt stål som kommer att minska koldioxidutsläppen avsevärt och bidra till en hållbar omställning av svensk industri. Förutom ansvariga och höga chefer medverkar Gunnar Wetterberg, svensk historiker och författare att förklara den historiska utvecklingen i järnhantering.
Se en mellanlång film på 11 minuter.

Image

Västerås hytta som ägdes av Västerås Masugnsaktiebolag, låg ganska precis där det nya Lögarängens badhus ligger i dag. Den var i drift i 23 år 1901 – 1924. Anläggningen byggdes och drevs av Fagersta bruk. 


Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2023-06-13 08:42:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2023-06-13 08:44:00) Kontakta föreningen