Hylte hembygdsförening

Välkommen till Hylte Hembygdsförening!

Hylte hembygdsförening finns i Färgaryds socken, Hylte kommun, Hallands län men Smålands landskap. Före 1974 Jönköpings län.

Föreningens bildades 1925 och har sin hembygdspark, Lindekullen, placerad i utkanten av Hyltebruks samhälle.

Föreningen ingår i Hylte Hembygskrets.

Vår förening vårdar vår lokala kultur och traditioner. Vi vårdar även vår
hembygdsparken Lindekullen och äldre materiel i våra byggnader samt
arkivmaterial.

Ett varierat program genomförs varje år. Se under Aktiviteter!

Böckerna ”Gårdar och torp i Färgaryds socken” är klara efter 14 års arbete. Består av  Norra och Södra. Gränsen går längs vägen Hyltebruk – Hallaböke.

Gemensamt i Hylte hembygdskrets gjorde vi  2017 en broschyr ”Folkskolan 175 år i Hylte kommun” där kommunens alla skolor finns från 1842.

Välkommen som besökare eller som medlem!