Bli medlem

Vill du bli medlem i Hylte Hembygdsförening? 
Betala medlemsavgiften 200 kr/år till Pg 29 38 75-1.
Skriv namn och adress.