Om oss

Image

Välkommen till Hylte Hembygdsförening!
Föreningen finns i Färgaryds socken, Hylte kommun, Hallands län men Smålands landskap. 

Föreningens bildades 1925 och har sin hembygdspark Lindekullen placerad i utkanten av Hyltebruks samhälle.
Före 1974 tillhörde föreningen Jönköpings län och ingår Hylte Hembygdskrets. 

Hylte hembygdsförening bildades den 6 juli 1925 och tillhör Färgaryds socken. Dåvarande Hyltebygdens hembygdsförening (i Jönköpings län), nuvarande Hylte Hembygdsförening (i Hallands län), föreningen har ca 230 medlemmar.

Initiativtagare till bildandet 1925 var dåvarande chefen för Hylte Bruks AB, pappersbruket, Ivar Lindeberg. Man ställde marken till förfogande för föreningen som låg utmed Hässlehultsgatan och järnvägen.
1947 upplät pappersbruket efter långa diskussioner ny plats, Lindekullen, som hembygdsparksområde. Platsen var planerad för Hyltebruks nya kyrkogård men med övertalning blev det dock ej så. Området är naturskönt med sina tre fridlysta lindar och beläget i höglänt terräng.

Byggnaderna i parken kommer från olika delar och är av olika ålder. Bökhultsstugan från 1700-talet kommer från Bökhult i Långaryds socken som föreningen köpte år 1925.
Ladugården från 1600-talets senare del, är från Björnaryd i Långaryds socken och skänktes år 1927.
Mjölnarstugan eller Kvarnstugan som från början är från Hyltegård i Färgaryds socken, flyttades till Hylte Kvarn 1810 och 1946 skänktes den till föreningen.
Borrebostugan, från slutet på 1800-talet, kommer från Borabo i Färgaryds socken och är en undantagsstuga som föreningen köpte år 1948.
Ekonomibyggnaden med scenen är byggd 1982.

Föreningen ägde även Byåsstugan åren 1934-1945. Denna användes bl a som vaktmästarbostad, styrelserum och arkiv. Stugan blev dock för kostsam för föreningen, varför den såldes.

Styrelsen är aktiv och ett varierat program genomförs varje år. Underhåll av byggnader och mark är ett omfattande, positivt och stimulerande arbete.