Styrelsen

Ordförande:
Eva Järliden  073 502 2791 [email protected]
Vice ordförande:
Anders Håberger 070 221 2254 [email protected]
Ledamöter:
Peter Ljungné 070 378 6900 [email protected]
Rune Bergstedt 070 638 4352 [email protected]
Ture Österberg 070 242 4361 [email protected]
Lars G Larsson 073 714 2960 [email protected]
Ewa Turesson 070 349 3398 [email protected]
Ulla Carlsson 070 623 4368 [email protected]
Pamela Reynold 073 267 0031 [email protected]
Kristina Fallgren  070 484 1707 [email protected]
Lars Liw  070 593 5438 [email protected]
Adjungerad sekreterare och kassör:
Irene Håberger 070 437 5577 [email protected]
Föreningen Noraskog 070 437 5577 [email protected]
Bankgiro: 787-4209Hitta aktivitet

Inga aktiviteter