Välkommen till Hässjö hembygdsförening

LA ErikssonFotograf: LA Eriksson

Båtsmanstorpet i Söråker

Välkommen till
Hässjö Hembygdsförening

Välkommen till Hässjö Hembygdsförening som ligger i Timrå kommun med 17.980 innevånare. Medelpads landskap och Västernorrlands län, ytan är 158 kvadratkilometer. Hela Timrå har 1241,75 kv.km.
1952 lades kommunerna Hässjö,Ljustorp och Tynderö samman till storkommunen Hässjö.

Vid kommunreformen 1971 bildades Timrå Kommun av köpingen och Hässjö landskommun.
Idag(2009) så har Timrå 13025 inv.,Ljustorp 1015, Tynderö 765 och Hässjö 3175 invånare, totalt hela kommunen 17980 personer.

Församlingen ligger huvudsakligen på en halvö som begränsas i väster av norra Europas största floddelta med Indalsälven och Midlanda flygplats, i norr gränsar det mot Häggdånger och Åvike samt i öster mot Tynderö.

Bygden är delvis gammal jordbruksbygd, men det finns också gammal industritradition, med sågverk och olika fabriker. idag bor det många i centralorten Söråker som har arbete både i Härnösand och Sundsvall på grund av ortens läge mitt emellan städerna.

Det gamla Båtsmanstorpet har renoverats och underhålls av hembygdsföreningen. Ett flertal aktiviteter hålles på torpet sommartid, se under På gång i menyn till vänster.

Källa: Bengt Andersson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter