Nyheter

Brev till medlemsföreningarna i Medelpads Hembygdsförbund.

I dessa Corona-tider är det mycket som blir inställt och framflyttat. Medelpads Hembygdsförbund har tillsammans med Ljustorps hembygdsförening beslutat att för närvarande ställa in årsmötet i Ljustorp den 18 april. Vi undersöker om det finns tekniska möjligheter att genomföra mötet längre fram. Tills vidare avvaktar vi....

Läs mer >

Nyårsbrev

Nyårsbrev till Hembygdsvänner i Medelpad.
Året är nu skiftat. Dags att begrunda 2019 och planera inför 2020.
Till att börja med vill jag tacka alla för det arbete ni gjort under 2019 för att bevara och berätta om vårt lokala kulturarv. Utan alla dessa timmar av ideella arbete, skulle mycket...

Läs mer >

Informationsmöte

HEMBYGDSFÖRSÄKRINGEN –
INFORMATIONSMÖTE SÖNDAGEN DEN 12 MAJ 2019

Alla hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar i Västernorrland är medlemmar i Hembygdsförsäkringen, en del enbart med grund-försäkringen andra även med byggnader och samlingar försäkrade. Men hur fungerar försäkringen?

-Vad betalar man för?

Läs mer >

Kontakta oss

 c/o Margareta Johansson, Östloning 120, 855 97 Sundsvall.
[email protected]

Om oss

Medelpads hembygdsförebund är representerade i Västernorrlands hembygdsråd