Här kommer riksförbundets planerade program för webbinarier våren 2024! Det mesta är med här, men man kommer att komplettera med fler webbinarier efter hand. 

Alla webbinarier kommer som vanligt att nås på www.hembygd.se/webbinarier
 

 Januari 27/1 kl 9.30-16 Samlingsförvaltning i hembygdsgårdar. Livesänd konferens från Vessingebro (Halländska hembygdsrörelsen)

31/1 18-19.30 Så skyddar vi hembygdsgårdarna - ett webbinarium om Hembygdsförsäkringen

Februari  22/2 kl 10-11.30 Upptäck möjligheterna med hemsida i Hembygdsportalen26/2 kl 18-19.30 Idéresan – så lockar föreningen fler besökare

Mars  6/3 kl 18-20 Lär dig arbeta med hemsida i Hembygdsportalen

13/3 12-13 Läget i hembygdsrörelsen (statistik, finansiering, samverkan med det offentliga mm) - mer information kommer

14/3 kl 9-10.30 Arbeta med "Utforska platsen" i Hembygdsportalen

15/3 kl 14-15.30 Inspiration om bild, ljud och film på Hembygdsportalen

18/3 kl 12-13/13.30 Frågestund om hemsidan

(Under mars) Webbinarium om socknar - datum och mer Information kommer

(Mars-april) Nätverksträffar föreningsstyrelser – datum och mer information kommer

April  3/4 kl 18-19.30 Idéresan – så lockar föreningen fler besökare9/4 kl 9-10.30 Att använda sociala medier för marknadsföring18/4 kl 17-18.30 Inspiration om bild, ljud och film på Hembygdsportalen

17/4 kl 18-19.30 Upptäck möjligheterna med hemsida i Hembygdsportalen

24/4 kl 18-20 Lär dig arbeta med hemsida i Hembygdsportalen

(22 eller 23 april) Användning av historiska kartor vid samhällsplaneringen, med Pär Connelid – datum och mer information kommer

Maj  2/5 kl 9-10.30 Arbeta med "Utforska platsen" i Hembygdsportalen
7/5 kl 12-13/13.30 Frågestund om hemsidan14/5 kl 14-15.30 Inspiration om bild, ljud och film på Hembygdsportalen

16/5 kl 18-19.30 Idéresan – så lockar föreningen fler besökare

23/5 Stora jordbruksredskap och maskiner som museiföremål med Anders Westfelt – mer information kommer
 


Förening:

Medelpads Hembygdsförbund

Skapad av: Olof Burlin (2024-01-08 07:49:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olof Burlin (2024-01-08 08:02:03) Kontakta föreningen

Kontakta oss