Om oss

Hässjö Hembygdsförening är en ideell organisation med verksamhet i Hässjö socken. Föreningen är en del av Sveriges hembygdsförbund med syfte att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö för att skapa gemenskap, trygghet och identitet. Hässjö hembygdsförening vårdar det gamla Båtmanstorpet från 1700-talet vid Söråkers idrottsplats. Båtmanstorpet är unikt genom att det ligger på sin ursprungliga plats och föreningen har ambitionen att torpet med omgivande trädgård ska utvecklas till en liten hembygdspark. Ett flertal aktiviteter hålls på torpet sommartid, se under På gång i menyn till vänster.

Hässjö socken ligger i Timrå kommun. Kommunen har ca 18 000 invånare och ligger mitt mellan Sundsvall med ca 100 000 invånare och Härnösand med ca 26 000 invånare. Avståndet till både Sundsvall och Härnösand är ca 25 km. Socknen ligger huvudsakligen på en halvö som begränsas i väster av Klingerfjärden och Indalsälven med norra Europas största floddelta. I nordväst gränsar socknen mot Ljustorp socken, i nordost mot Häggdånger s:n i Ångermanland och i sydost mot Tynderö s:n som ligger längst ut på halvön. 

Bygden är delvis gammal jordbruksbygd men det finns också industritradition med framför allt sågverk längs Klingerfjärden. Största ort är Söråker med ca 2500 invånare.