Välkommen till Hässjö hembygdsförening

Hässjö  Hembygdsförening - Medlemsinformation

På Båtsmanstorpet har nu renoveringen klarats av till viss del. Golvet är uppbrutet, omlagt och golvåsar renoverade och utbytta där så erfordrades i Storstugan. De två stenar/stenblock som låg under golvåsarna är krossade och bortforslade till vissa delar. Golvåsarna är därefter förstärkta. (Vid golvrenovering för några år sedan togs ej stenarna bort utan golvåsarna sågades ur för att ge plats åt stenarna som fick ligga kvar och de har sedan skjutit upp ur marken vilket föranledde det ojämna golvet. Vedspisen, som inte var brukbar, är renoverad och är nu i gott eldningsbart skick. Sotaren har varit där och inspekterat. En viss förstärkning av skorstenen utvändigt återstår dock.
Vi har fått ström till torpet – något som varit efterlängtat. Dessutom har vi införskaffat en elektrisk värmefläkt för att snabbare kunna få varmt vid träffar och möten i framtiden. Grävningen har med kommunens godkännande utförts av anlitad firma och vi får vår ström från kommunens elskåp ett hundratal meter bort. Fortfarande återstår en hel del renoveringar för att få Torpet i ett skick så att väder, vind och ålder inte tär för hårt på byggnaden. Dessutom måste vi börja med byggnation av det uthus som vi fått bygglov till. Där kan vi även tillägga att styrelsen beslutat att i detta hus inrymma en toalett – vilket slag det blir är inte klart ännu.

Tyvärr har styrelsen inte kunnat planera in fler medlemsmöten i dagsläget. Vi återkommer med det snaraste när vi Corona-säkert kan mötas.

För att klara framtida ekonomi med byggnationer och renoveringar kommer vi att söka pengar och sponsorer som kan hjälpa oss med material mm. Ett par sponsorer är vidtalade och vissa löften kan nog inbringas men mycket återstår ännu. 

 

Källa:


Förening:

Hässjö Hembygdsförening

Ändrad av: Hässjö Hembygdsförening (2021-05-11 10:24:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Ronny Svensson (2013-08-17 08:55:19) Kontakta föreningen