Film från Griggebosågen


En höstdag i början av november 2023 var fotografen Anders Hallengren på plats för att dokumentera läggningen av spillertak på Griggebosågen. 
Spillren har tagits fram med hjälp av ideella krafter och med Älvkarleby hembygdsförenings spillermaskin. Taket lades av Mikael Karlsson från Skärplinge, och arbetet har finansieras av medel från Länstyrelsen i Uppsala län och ett stipendium ur Hilding Kjellmans minnesfond från Uppsala läns fornminnesförening och hembygdsförbund.

 

Musiken i filmen är Löftet av Maria L Hallengren
 

 


Förening:

Hållnäs Hembygdsförening

Skapad av: Maria Hallengren (2023-11-07 18:44:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Susanne Ljung Adriansson (2024-03-16 15:07:56) Kontakta föreningen