Bli medlem

Bli medlem och stöd föreningens arbete med att bevara kulturarvet i Hållnäs!

Enskilt medlemskap: 100 kr/år

Familjemedlemskap: 150 kr/år

Sätt in beloppet på bankgirokonto 5994-3951 och ange namn och adress.