Hembygdsföreningar har rätt att överklaga rivningslov!

Hägerstens hembygdsförening har överklagat Stockholms stads beslut att ge Skanska rivningslov för fabriksbyggnaden Nitrolack på Lövholmen. Vi kämpar för ett bra "nya Lövholmen", en ny stadsdel men med bevarad industrihistoria. Fabriken har ett dokumenterat högt kulturvärde och är attraktiv att återanvända för olika kulturverksamheter. Nitrolack och Lövholmen är listat av Europa Nostra som ett av 12 mest hotade kulturarv i Europa.

Det har varit många turer. I december kom så ett beslut från Mark- och miljödomstolen som säger att vi har klagorätt och att ärendet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. (Dom P 7538-21)

Rivningslov har nekats vid 5 tidigare ansökningar med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värde. Nu ser vi framemot den fortsatta handläggningen.
Illustration nedan av Cornelia Hasselrot som visar en möjlig framtid för Nitrolack!

Illustration över byggnaden, Utförd av Cornelia Hasselrot.

Förening:

Hägerstens Hembygdsförening

Skapad av: Liselotte Bergstrand (2022-02-01 12:08:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karin Schibbye (2024-02-11 15:26:04) Kontakta föreningen