Bli medlem

Nya medlemmar är varmt välkomna!

Som medlem får du vår årsskrift och kallelse till våra aktiviteter.

Enklast blir du medlem genom att sätta in årsavgiften på pg 55 99 28-7.
Var noga med att ange namn, adress samt mailadress!

  • Årsavgiften är 200 kronor
  • För tillkommande familjemedlem (som inte erhåller årsskriften) 75 kronor
  • För organisationer är årsavgiften 300 kr, för företag 500 kr.

 

Undrar du över något är du välkommen att höra av dig
via mejl: [email protected] eller mobil: 073-089 97 99

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]