VÄLKOMMEN TILL GRYTHYTTANS HEMBYGDSFÖRENING

Tack

Till alla medlemmar som i samband med inbetalningen av årsavgiften ofta ger en extra gåva vill vi säga ett stort tack.
Saker som vi får för att sälja på vår loppis är vi också mycket tacksamma för.
Vi vill även tacka alla som på annat sätt bidrar till hembygdsföreningens verksamhet.
Vi hoppas att ni även framdeles vill stötta föreningen i hembygdsarbetet.
Styrelsen

Många händer gör jobbet lättare…

Föreningens styrelse har till sin hjälp ett antal arbetsgrupper. Evenemangskommitten är en av dem med ett flertal uppgifter på schemat. Man får därigenom många tillfällen att träffas, samtidigt som man gör något för bygden och föreningen. Läs mer »