Om oss

Grythyttans hembygdsförening
 

Det var egentligen 1937 som det började. Då bildade 52 personer i Grythyttan en förening, som tog till sin uppgift att, som det hette: Fästa främlingars uppmärksamhet på vår vackra bygd. Man tyckte att när turister kom till Grythyttan så ville man visa på: naturens skönhet och det som var av kulturhistoriskt intresse.

 

Föreningen fick namnet: Grythyttans Turisttrafikförening. Nu beslutades att ett vandrarhem skulle byggas så att turisterna kunde få logi när de kom på besök. Med ett lån från Grythytte Sparbank på 3.500 kr. kunde en byggnad uppföras och man slöt ett avtal med Svenska Turistföreningen. Vid den här tiden var det bara fotgängare och cyklister som fick bo på vandrarhem. Sådana var reglerna. Bilister hänvisades till Grythyttans Hotell. Vandrarhemmet blev populärt och fick många gäster.

 

Sommaren 1941 hände något som skulle förändra Turisttrafikföreningens verksamhet. Den s.k. Israel Anders-gården vid torget i Grythyttan inköptes av Konsumföreningen i Hällefors, som i huset skulle öppna butik. Inne på gården, bakom huset, fanns en gammal loftbod som den nye ägaren ville få bort. Då man inte ville riva den kulturhistoriska byggnaden, så borde den flyttas till en annan plats, menade man. Man erbjöd Grythyttans kommun att gratis överta loftboden. Svaret blev nej. Även municipalfullmäktige i Grythyttan fick erbjudandet. Även här blev svaret – nej. (Mellan åren 1927 - 1956 var Grythyttan municipalsamhälle.)

 

Nu agerade Turisttrafikföreningen och man kallade till styrelsemöte. Man ansåg att loftboden borde bevaras. Man diskuterade eventuella åtgärder och kom fram till att, om föreningen ombildades till en hembygdsförening, så kunde man ta emot loftboden, som då skulle kunna bli hembygdsgård. Så blev det beslutat. Föreningens nya namn blev: Grythyttans Hembygds- och Turisttrafikförening. Året var 1942. Man fick överta loftboden. Den monterades ner, flyttades till Åsgatan i samhällets västra del och byggdes upp på en ledig tomt. Tanken var att flera byggnader senare skulle flyttas hit för att enligt planen bli en komplett gård. Den enda byggnad som sedan tillkom var en gårdssmedja från Hasselhöjden. Loftboden inreddes och kom att innehålla kök samt några rum där gamla föremål placerades, som skänkts av ortsbor. Ett av rummen iordningställdes för styrelsemöten.

 

Här på Åsen arrangerade föreningen under åren som följde vårbrasan vid Valborg – en tradition som fortlever än idag – och här ordnades även midsommarfirande.

Loftboden på Åsen fungerade som hembygdsgård under c:a 25 år. När hembygdsföreningen genom gåva fick bergsmansgården Skräddartorp avyttrades huset och kom då att byggas om till privatbostad.