Många händer gör jobbet lättare…

Föreningens styrelse har till sin hjälp ett antal arbetsgrupper. Evenemangskommitten är en av dem med ett flertal uppgifter på schemat. Man får därigenom många tillfällen att träffas, samtidigt som man gör något för bygden och föreningen.

Varje vår är det ”städdag” vid Skräddartorp. Då gör vi iordning i och omkring hus och bodar inför sommaren. Några krattar löv och ris, andra dammar muséeföremål, putsar fönster, vädrar textilier och mattor. Någon städar kaffestugans kök och servering.

Under dagens gång har vi fikapaus och dessutom äter vi en lättare lunch. På samma gång som det är en arbetsdag, är det en ”personalträff” där vi alla kan träffas. Under sommaren när vi har öppet i Skräddartorp eller vid andra evenemang finns det alltid arbetsuppgifter. Då är det bra att ha medlemmar som är villiga att hjälpa till. Ett tjänstgöringsschema upprättas varje vår som visar fördelningen av sysslorna under säsongen.

Är du intresserad av hembygden? Vill du delta i vår gemenskap?
Skriv till [email protected] och anmäl ditt intresse. Ring Birgitta Granberg tel. 0591 144 98, eller skriv till [email protected]

 

 

 


Editerad av: Birgitta Granberg (2020-04-23 08:42:15)