Mölarpsdagen vid Mölarps kvarn

Välkomna ut till MÖLARPS KVARN, Fristad och MÖLARPSDAGEN 2018!

KL 10.00 – 14.00

KL 11.00 Borås Spelmanslag

Aktiviteter

Malning av rågmjöl i kvarnen, visning av Lövåsens såg, utställning av Ellika Svensson,Bredared, Astrid Carlsson, Bredared presenterar sin bok, tipspromenad, försäljning av fågelholkar samt trädgårdsväxer,  servering och möjlighet att pröva på att äta kolbullar.

Välkomna!

Maj månads miniutställning

Kulturstigen i Fristad

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter