Om oss

Dåtid – Nutid – Framtid är vårt tidsperspektiv. Längs denna tidslinje placerar vi in kartor, föremål, byggnader, seder och bruk, bilder och dokument som visar olika skeden och utvecklingsriktningar.

Vår bygds livsförutsättningar skapas av geologiska händelser, klimatet, växter och djur och inte minst av oss människor som har levt här och som lever här nu och som kommer att leva här. Vi deltar i ett projekt ”Hembygden i Landskapet” som är en samverkan mellan fyra hembygds-förbund. Målet är att göra en landskapsbeskrivning utifrån historia, nuläge och framtid.

Föreningens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden: Kulturhistoria, Arrangemang, Mark och byggnadsvård, samt Administration.

Området kulturhistoria omfattar i princip tiden från istiden till nu, men även framtiden. Vi följer hur människan tar vara på naturresurser. Vatten är en viktig naturresurs. Viskan var en kommunikationslänk som gjorde det möjligt att kolonisera nya områden. Vatten som energikälla har människan utnyttjat i alla tider. Kvarnar drevs med vattenhjul hundratals år tillbaka. Sedan uppfanns turbinen som konkurerade ut vattenhjulet. Därefter kom elen och elmotorn tog över. Detta är ett exempel på kulturhistorisk utveckling som föreningen arbetar med. För framtiden är arbete med miljö och långsiktigt hållbar utveckling områden som vi arbetar med i samarbete med andra organisationer.

Föreningens publika verksamhet finns inom arrangemangsområdet. Exempel på aktiviteter är Mölarpsdagen, Nationaldagsfirande, Sågdagen, Lellemarten samt kaffeserveringar. Under sommaren har vi konst- och hantverks-utställningar i samband med kaffeserveringar vid Mölarps kvarn.

Föreningens fyra byggnader (kvarnen, sågen, Ekalyckan och Klockarebolet) med mark sköts av Mark och Byggnadsvårds-gruppen.

Image
Image
Image

Området Administration arbetar bl.a. med föreningens hemsida samt arkivet som håller på att digitaliseras.

Föreningens omfattande verksamhet med olika kompetensområden kan erbjuda medlemmarna ett brett utbud med uppgifter. Vi ser därför gärna att du som är intresserad av att deltaga aktivt i vår verksamhet, anmäler ditt intresse till oss (klicka här).

Fristads Hembygdsförening bildades 1974 med målet att rädda hembygdsstugorna, Ekalyckan och Klockarebolet.