Vår tidskrift - Fristadsbygden


Det som en gång börjande som ett litet häfte på några sidor,
har under åren vuxit till sig till en tidskrift med ett årligen rikt innehåll.

I Fristadsbygden kan du läsa om vad som hänt i vår bygd men vi vill också att du skall kunna läsa
om vad som händer just nu, därför kan både ung som gammal medverka som skribenter.

Redaktionskommittén tar gärna emot det du skrivit. Känner du att du har något att berätta men tycker det är svårt att formulera dig i skrift så kan vi hjälpa till. Tag då kontakt med någon i styrelsen eller kontaktpersonen i redaktionsgruppen.

Som medlem får du Fristadsbygden i brevlådan varje vår.

Du kan även köpa äldre årgångar av vår tidskrift genom att kontakta styrelsen.

Det finns ett register (PDF-fil) över alla artiklar i Fristadsbygden 1978 - 2020.

Här publiceras tidigare utgåvor att läsa digitalt som PDF-fil  (fler kommer successivt):

1978     1979     1980

1981     1982     1983     1984     1985     1986     1987     1988     1989     1990

1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000

2017     2018     2019     2020

1978 publicerades den första utgåvan av Fristadsbygden och har sedan dess kommit ut varje år.

Editerad av: Bengt Fridén (2021-02-20 13:19:26)