Kulturstig


För den som är intresserad av Fristadbygdens historia rekommenderas en vandring på kulturstigen.
Hembygdsföreningen har i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götaland gett ut en skrift där man får lättillgänglig kunskap om vad man ser på vandringen.
Tecknade illustrationer i häftet är gjorda av Jan-Owe Stappe.

Kulturstigen är 6,6 km lång, men kan vandras i kortare slingor med hjälp av stignätet i området.

Vid Hedens spårcentral (vid Fristads folkhögskola) kan du parkera bilen.

Vandringen börjar vid minnesstenen över Älvsborgs Regementes tid på Fristad hed (inne på folkhögskolans område). Därefter besöker du ytterligare 32 historiska platser längs stigen.

Har du tillgång till häftet (se kartor, längre ner på denna sida) kan du läsa om de olika platserna.
I häftet finns följande rubriker och information om varje plats:

1. Minnessten över Älvsborgs Regementes tid på Fristad Hed.
2. Lantbruksmuseum. 3. Hedås småskola. 4. Gamla vägen Vänga - Fristad. 
5. Kochs väg över heden. 6. Svensbron. 7. Domarringar. 8. Gravfält - Sankes backe. 9. Artavägen och Kvarnvägen. 10. Nyodlingar. 11. Torpruin - Enehagen.
12. Öde torpåker. 13. Gravfält. 14. Stenmur vid inägogräns. 15. Fägata och Sibbarps tå. 16. Odlingsskiften på utmarken. 17. Hopahagen. 18. Odlingskiften till inägorna. 19. Bronsåldersröse. 20. Kattfotsäckra. 21. Kohagesåker.
22. Femstenarör och inägogräns. 23. Röjningsrösen. 24. Sommarladugård Arta Ödegården. 25. Röte - Lars lycka. 26. Milstenen från 1771. 27. Stensättning.
28. Väghållningssten. 29. Hörkullebro. 30. Hålväg. 31. Gravfält och hålvägar.
32. Avrättningsplats för Vedens Härad. 33. Tingkällan.

Vill du veta mer om kulturstigen kontakta Ann-Britt Boman
tel. 076 038 48 09

Ladda ner och ta med dig en karta (PDF-filer).

Kulturstigen-karta

Karta med lista där informationstavlorna finns utsatta.
Kulturstigen-karta med platslista

Läs om kulturstigen. Karta med guidad och beskrivande text (häftet).
Kulturstigen-karta med guide
 

Informationstavlor med följande texter finns uppsatta utmed kulturstigen:

1.  Minnessten
2.  Lantbruksmuseum
3, 4, 5, 6, 7. Hedåsområdet
7. Domarring
8. Gravfält
9. Artavägen
9b. Hålvägar
10. Kvarnvägen
11. Enehagen
12. Odlingsrösen
13-18. Sibbarp
19, 20, 21, 22. Rösen och odlingar
22. Femstenarör
23. Röjningsrösen
24. Sommarladugård
24b. Utmarken
25. Röte-Lars lycka
26. Milsten från 1771
27. Stensättning
28. Väghållningssten
29. Hörkullebro
30-31. Hålväg och Gravfält
32. Galgbacken
33. Tingkällan
 

Förening:

Fristads Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-20 20:18:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Fristads Hembygdsförening (2023-05-10 07:22:48) Kontakta föreningen