Anders Johanssons bok ”Förlösa i Värden”

Boken ”Förlösa i Värden” skriven av Anders Johansson är nu färdigtryckt. Det är en fin bok med 200 sidor och många finna bilder. Förlösa-Lindsdals Hembygdsförening har köpt hela upplagan på 500 exemplar.
Premiärlansering och försäljningen blir på vår berättaafton den 22 oktober kl. 18.00 i Lindsdalsskolan. Anders Johansson kommer då att presentera sin bok ”Förlösa i Värden” och signera de böcker som vi säljer där.
Vi säljer boken för 250 kr, Om fler ex köps vid samma tillfällen blir priset 200 kr för de övriga.
Anders Johansson kommer också att presentera och signera boken.
Vid en kulturkväll på Lindsdals Bibliotek den 2 nov kl 19.00.
Vid SPFs månadsmöte i Lindsdals Folkets Hus den 13 nov kl. 13.30.
Vid PROs möte i Lindsdals Folkets Hus den 5 dec kl. 13.00.
Vi kommer också att sälja den i Magneten på några torsdagar- och fredagsförmiddagar under senhösten. Vilka dagar det bli meddelar vi här på vår hemsida senare.
Efter den 22 oktober kommer styrelsemedlemmarna i Förlösa-Lindsdals Hembygdsförening att ha boken till försäljning.

Välkommen till Förlösa-Lindsdals Hembygdsförenings hemsida

Här på hemsidan vill vi att Du ska få insyn i vår verksamhet, och inbjudan till våra aktuella evenemang.
Ta dig tid att öppna sidoflikar till vänster och upptäck, Förlösa och Lindsdals historia.
Jag som är ansvarig för hemsidan heter Kjell Juneberg och är lite dyslektiker, jag hoppas att ni har överseende med lite dålig svenska och felstavningar.                                                       

Fredsmilstenen

Efter tre års påtryckningar från Hembygdsföreningen har nu äntligen Länsstyrelsen renoverat frimilstenen vid Nils Holgersons Väg, den har blivit jättefin med tydlig text. Men inte milstenen alldeles invid.
Stenen är rest 1673. Frimilsten kan även benämnas Fredsmilsten. Den innebar att frälsebönder (arrendatorer) inom en mils omkrets från Kalmar slott var befriade från skjutsning, gästning och krigstjänstgöring för att dom skulle kunna stå till Adelns (jordägare) förfogande. Milsten var en sten för att markera avstånd längsmed större landsvägar. Stenarna står på Nils Holgersons väg i närheten av Östra Gösbäcksvägen.

Sven Engmans filmer från ca år 1950 – 2000

Hej!
I dag fick jag en plastpåse med ett värdefullt innehåll från Sven Engmans sterbhus, hans filmer ca 30 st, och lite fotografier.  Han har filmat många händelser i Förlösa och Lindsdal. Alla filmerna är inte från Förlös-Lindsdal. Det står inte några årtal på filmerna, jag tror att de är kanske från år 1950 – 2000. De borde läggas över till digital form, kan någon göra det? En del filmer har vi haft tidigare.
Bild med filmerna är tagen på mitt köksbord.
Hälsningar Kjell!

Kvarngruppens välförtjänta sommarfest 2017

Kvarngruppen med respektive. Sedan föra året har Kvarngruppen bl. a. malt mjöl på väderkvarnen och återställt Tingsbacken.

Trivselkvällen den 27 juli

På grund av de dåliga väderförutsättningarna flyttades trivselkvällen till Anitas och Mats loge i Vedby. Underhållningen utfördes av lokala förmågor med anknytning till bygden. Boris Oskarsson spelade och sjöng, Helena Juneberg var allsångsledare, Kalle Jacobsson från Runsten läser dikter, ordf. barnbarn Olle Juneberg 14 år trollade och Bengt Jonsson hade ordnat en intressant tipsrunda i Anita och Mats trädgård.

Med sin fingerfärdighet trollar Olle med säker hand utan att bli avslöjad, till allas förvåning.

Olle trollade också vid fikat.

Olles mamma Helena sjöng och lede allsången.

Publiken stortrivdes i Anita och Mats finna loge

Tingsbacken är nu färdigåterställd

Kvarngruppen har i dag blivit färdiga med återställandet av den gamla Tingsbacken med 12 dommarringar och många stensättningar. Nu med trappa över stängslet framme vid vägen, så att man kommer upp lättare till Förlösas absolut finaste naturupplevelse, en kilometer utanför Lindsdal mot Förlösa kyrka.

Förlösas absolut finaste naturupplevelse

Trappans nya läge, den närmaste domarringen liger bara ca 10 meter uppom Trappan

Bosse Johansson manövrera sin grävmaskinen vid parkeringen

Den finna bron vid Tingsbacken

Information av Arkeologen Ebbe Westergren om Tingsbacken vid Karlshöjd

Tingsplatsen vid Karlshöjd är en av de större fornminnesplatserna i Kalmar kommun.

Trots rikligt med regn kom det ca 70 besökare. Hembygdsföreningen hade städat det gamla finna stenmagasinet på Karlshöjd för att kunna vara inomhus. Vilka fina skådespelartalanger vi hade när rollspel på tingsförhandlingar spelades upp från 1600 och 1700 talet vid tingsplatsen i Gösbäck.
Arkeologen Ebbe Westergren från Länsmuseet  berättade hur folket levde från 500 talet och framåt och om alla domarringarna och stensättningar på Tingsbacken vid Karlshöjd. Hembygdsföreningen spelar upp en tingsförhandling och informerar om tingsbeslut från rättegångar på 1600 – 1700 talet.

På Tingsbacken vid Karlshöjd i Gösbäck finns det ett gravfält som består av 12 domarringar, 22 resta stenar, 11 stensättningar och odlingsrösen nedanför Tingsbacken.  Och under järnåldern låg här även en bebyggelse.
Domarring är en benämning på en vis sorts grav, gravröse är en annan benämning på en gravplats, stensättningarna och resta stena är också en gravplats.

Ebbe Westergren o Bengt Jonsson

 

Dommaren och nämndemännen ankommer tillsammans med en besökare

 

Ett åtalat par anländer med sitt oäkta piltebarn

 

Tingsförhandlingar

 

Tingsförhandlingar

 

Avslutning med fika i solskenet bland domarringar

Exempel på tingsförrättning vid ting 1705-06-19
1) Framhades Jon Pärsson i Ramneryd gift karl och kånan Carin Larsdotter på Hällehall, för begånget lägersmål, vilka om gärningen tillsporda samma alldeles tillstodo och angavs till Rätten tillika att denna kåna tillförne en gång sedan hon blev änka skall av en ogift sig lägra låtit.
Resolution: Till underdånigt följe av Kongl Straffordningen de Anno 1653 § 1, skall Jon Pärssson gift man plikta 80 dal smt och som han botum ej orkar, löper han 6 gånger gatulopp. Pliktandes kånan därför med 40 dal smt och som här med consideras jämväl lönskalägret som hon förr begånget. Ty pliktar hon dessutom 5 dal smt efter Kongl Brevet av den 25 maj 1694. Skolandes bägge stå på pliktepallen 3 söndagar och dem offentligen absolveras. Och vad barnet angår, så födes det av dem bägge tilldess det sig själv nära kan, vartill han årligen består 4 dal smt.

Ting 1703-02-09
24) Dito anklagade Kronans länsman Olof Åhlund drängen Sven Jonsson i Källtorp att han annan dag jul på läktaren i Förlösa kyrka ställt sig oroligen emot de andra drängar och gossarna så att Öjar i Vedby, en beskedlig man, nödgades honom tilltala och åtvarna, vilket Anders Larsson i Melby betygar så sant vara: det han ej heller gitte förneka.
Resolution: Drängen Sven Jonsson som efter så åtskilliga förmaningar icke i Kyrkan ville sig rätta med dess orolighet. Ty dömes han för sin förargelse i Kyrkan under gudstjänsten, emedan han är en ung dräng, tre söndagar sitta i stocken ifrån den första gång ringes till dess församlingen är åtskild.

Nationaldagen firades på Hembygdsgården som vanligt med Svenska flagan i topp

Lindsdalsskolans sextett sjöng under ledning av Eva Junefjäll, Kajsa Junefjäll spelade Saxofon och författaren Anders Johansson läste dikter. Ordföranden höll ett tal om bygden i Förlösa och Lindsdal. Hembygdsföreningen sålde våfflor med sylt och grädde till de ca 90 besökarna.

      Vilka härliga sommarbilder och det var verkligen sommar

Författaren Anders Johansson

 

Cykelutflykten till Stävlö via Vesslö tisdagen den 23 maj.

I och med invallningen av Saltsjön blev Förlösa socken en inlandssocken, tidigare gick Kalmarsunds vatten in till Förlösa.
Vi samlades på grusplanen vid Fjölbros idrottsplats. Sen cyklade vi till Stävlö via Vesslö.  Anders Johansson på Stävlö möter oss vid Surrebäcken (Göta kanal i miniatyr) för att informera om invallningarna och torrläggningen, av den gamla Saltsjön på 1880 talet. I och med invallningen av Saltsjön blev Förlösa socken en inlandssocken, tidigare gick Kalmarsunds vatten in till Förlösa.
Sedan cyklar vi vidare ner till Stävlö och fikade i solen på gräsmattan mellan slottet och Kalmarsund. Där Stävlös ägare Anders Johansson informera oss om Stävlös historia.

Här på gräsmattan framför slottet fikade vi.

 

Information längs med cykelvägen.

 

Fika under överseende tre finna hästar.

 

Utsikt mot havet.