Välkommen till Förlösa-Lindsdals Hembygdsförenings hemsida

Här på hemsidan vill vi att Du ska få insyn i vår verksamhet, och inbjudan till våra aktuella evenemang.
Ta dig tid att öppna sidoflikar till vänster och upptäck, Förlösa och Lindsdals historia.
Ansvarig för hemsidan är ordf. Kjell Juneberg. Jag träffas på tel 070 – 633 21 30. Jag är lite dyslektiker, hoppas att ni har överseende med lite dålig svenska och felstavningar. 

Nationaldagen firades vid Hembygdsgården

Nationaldagen firades vid Hembygdsgården med flagan i topp.
Det kom ca 75 besökare för att fira nationaldagen. Lindsdalsskolans sextett sjöng under ledning av Eva Junefjäll och Kajsa Junefjäll spelade saxofon.
Maria Svensson läste dikter och Kjell Juneberg höll ett tal om bygden.
Det serverades kaffe och våfflor, barnen fick saft och våfflor grattis.

Taklagsfest på Hembygdsgården 2018 05 31

Förrådsbygget fortskrider, i dag var det taklagsfest vid fikat.

 

Lindsdalsdagen 2018

Socialdemokraterna ville fotografera Socialminister Annika Strandhäll och Kommunalrådet Johan Persson vid Hembygdsföreningens utställningsmonter på Lindsdalsdagen, och det fick dom ju gärna göra. Det var vår fina brandvagn som dom ville ha med på sina kort.

Cykelutflykt den 22 maj

En lyckad cykelutflykt med samling vid Förlösa kyrka. Sedan cyklade vi genom Karlstorp. Norra Förlösa. Gröna Gatan. Mossekrog. Melby. Information av bybor längs med vägen om sina byar.
I det finna vårvädret fikade vi i Råbergs kulle med nyfikna nötkreatur och en fin utsikt över flera byar.
Cykelutflykten avslutades hemma hos Kerstin och Stig i Melby, där vi fick se flera ombyggda cyklar, en stor mopedsamling och en fin trädgård.Vårutflykt i Björnö Natureservat 2018 05 07

Jonas Hedin från Länsstyrelsen berättade om reservatet och syftet med Björnö Naturreservat.

Vi hade riktigt fin väder och fick lära oss mycket av Jonas Hedin, inte bara om Björnö utan även om andra reservat. Och alla levande varelse varelser både stora och små som finns i gamla träd.

Härlig fika i kvällssolen.

Länsstyrelsen beskrivning av naturreservatet:
Naturreservatet är en del av ett större herrgårdspräglat odlingslandskap kring Björnö gård norr om Kalmar.

Kärnområdet
Reservatets kärnområde, en halvö vid Kalmar sund, utgörs av hagmarker bevuxna med gamla, vidkroniga ekar. Ekhagmarkerna inom den östra delen av reservatet hävdas genom bete med nötkreatur.

Utanför kärnområdet
I den sydöstra delen övergår hagmarkerna mot Rafshagsviken i öppna och välbetade havsstrandängar. På strandängarna finns uppstickande moränholmar av varierande storlek som är bevuxna med ek. På den största holmen växer ett blandbestånd av ek, tall och björk. Inom denna del finns ett rikt inslag av hålekar.

Flora och fauna
Till karaktärsarterna i området räknas gullviva, ängsviol, knippfryle, Adam och Eva, svinrot, bockrot, blåsuga, mandelblomma, stor blåklocka, liten blåklocka, sommarfibbla, tjärblomster, höstfibbla, vårbrodd, darrgräs, gökärt, stagg och ängsvädd. Området hyser som helhet en rik fauna och flora med inslag av många ovanliga arter, framförallt skalbaggar och lavar.

I Björnö naturreservat kan du ströva genom ekhagar ner mot havet.

Valborgsfirande med åska, regn, eld och rök

Trots åska och regn, kom det ca 150 st välklädda och nöjda besöka som var kvar länge i regnet vid vår valborgseld på Karlshöjd. Alla fick se och upplev ett unikt skådespel av regn, eld och rökpelare.

Valborgsfirande vid Karlshöjd Kl. 19.00

Valborgsfirande vid Karlshöjd Kl. 19.00 Brasan tänds kl. 20.00
Körsång och vårtal.
Försäljning av varmkorv kaffe och lotter.
Det är ett samarrangemang med Förlösa-Lindsdals Hembygdsförening, Förlösa Kyrkokör och Lindsdals Scouterna.
Karlshöjd ligger mellan Lindsdal och Förlösa Kyrka
Alla hälsas varmt  välkomna att fira i våren.

Almanacker från år 1911 – 1968

Förlösa-Lindsdals Hembygdsförening har fåt 52 st almanacker från år 1911 – 1968 av Gummar Silfwersvärd, almanackerna har tillhört hans far Bertil Silfwersvärd. Det finns mycket intressant att läsa i dessa. Som t. ex.dessa avfotografering från 1941.

Gammla flygfoton och fotografier på nätet från Förlösa och Lindsdal

Googla på: Kalmar län Museum
– Samlingar,
– Fotodata.
– Sök: Förlösa:
– Visa fler bilder.

Googla på: WWW.flygfotohistoria.se/landskap/20
– Småland.
– Sydöstra.
– Välj by.