Nyheter

Minnesskrift överlämnad

För att hedra minnet av både Maya och Bertil Falck har Samfundet låtit nytrycka en sammanställning av uppsatser som de medverkat till.  Skriften överlämnades till deras döttrar Joanna, Margareta, Helena och Kajsa på Elverket. Från Samfundet deltog ordföranden Björn Hamilton och paret Britt och Per-Bruno Wisth.

Välkommen till Samfundet Djursholms Forntid och Framtid

Hembygdsföreningen Samfundet Djursholms Forntid och Framtid bildades hösten 1923 efter inrådan från Djursholms stadsfullmäktige. Ändamålet angavs vara att verka för insamlandet och bevarandet av de historiska minnena på Djursholm samt värna kulturen inom staden till fromma för framtida utveckling.  

Efter sammanslagningen av Danderyds köping, Djursholms stad och Stocksunds köping 1971, verkar...

Läs mer >

Om oss

Föreningen bildades 1923 och har sitt arkiv i Djursholms gamla vattentorn intill Djursholms slott. Besök i tornet ordnas genom överenskommelse med Samfundets bibliotekarie Lars Victor von Stedingk, tel. 753 06 54. Normalt bokas möten i vattentornet mellan kl 18 - 19 första onsdagen i månaden. För upplysningar om program och medlemskap kontakta...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]