Hembygdsföreningen Samfundet Djursholms Forntid och Framtid bildades hösten 1923 efter inrådan från Djursholms stadsfullmäktige. Ändamålet angavs vara att verka för insamlandet och bevarandet av de historiska minnena på Djursholm samt värna kulturen inom staden till fromma för framtida utveckling.  

Efter sammanslagningen av Danderyds köping, Djursholms stad och Stocksunds köping 1971, verkar Samfundet huvudsakligen inom kommundelen Djursholm, men har samverkan med kommunens övriga tre hembygdsföreningar.Samfundet anordnar föredragskvällar och efterföljande supé, besöksprogram för sevärdheter i närområdet och även en längre dagsutfärd med buss eller båt, vamligtvis på våren.

Medlemskap kan sökas av alla som känner frändskap med Samfundets syften, oberoende av om man är bosatt på Djursholm eller ej.

Medlemsavgiften är 150 kr per år och familj och insättes på pg 26 59 92 -8. Om avgiften avser nytt medlemsskap - meddela samtidigt via mail till [email protected] uppgifter om namn, adress, telefonnummer och epostadress så det blir rätt infört i medlemsregistret.
I årsavgiften ingår även de skrifter Samfundet ger ut ungefär vart annat eller vart tredje år. Notera gärna att det är viktigt att ni anger korrekt avsändare när ni betalar årsavgiften. Avprickningen av avgifter är ett grannlaga arbete för kassören - eventuella dubbelbetalningar betraktas som gåva till Samfundet.

 

Samfundets kontaktadresser:

Ordförande
Anne Banér: [email protected]

Programfrågor och medlemsärenden
Carl Erik Eriksson: [email protected]

Postadress:
Samfundet Djursholms Forntid och Framtid,
c/o Anne Banér
Vendestigen 1
182 66 DJURSHOLM

 


Förening:

Djursholms Forntid och Framtid, Samfundet

Skapad av: (2012-08-29 09:11:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Djursholms Forntid och Framtid, Samfundet (2024-02-21 09:52:29) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 Vendestigen 1, 182 66 DJURSHOLM
 c/o Anne Banér
[email protected]