Om oss

 

KUNSKAP OM HEMBYGDEN

År 1923 önskade stadsfullmäktige att en hembygdsförening skulle bildas i den nya trädgårdsstaden Djursholm. Föreningen skulle samla forntida material så att "man på historisk grund skulle kunna ta beslut för framtiden". Namnet på föreningen blev till följd av dessa diskussioner Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. 2023 firar således vårt samfund 100 års-jubileum!

Under de år som gått har föreningen samlat en mängd olika material rörande Djursholm och vi bevakar ständigt auktioner och försäljningar för att se om där finns någon Djursholmiana att inköpa till våra samlingar. Samfundet är även en av kommunens remissinstanser och verkar därvid för tillvaratagande av historiska och naturbevarande krav vid omdaning och utveckling av kommundelen Djursholm.

Genom medlemskap stödjer man Samfundet i dess kulturgärning. Medlemmar kan välja aktiviteter utifrån ett vår- och ett höstprogram. De år en bok i vår skriftserie ges ut, erhåller alla medlemmar den utan kostnad.

SKRIFTSERIE

Med början år 1925 kommer vart annat eller vart tredje år en bok i vår skriftserie. De senaste böckerna har beskrivit den rika arkitekturen och de kulturhistoriska villorna i Djursholm och varit mycket populara. Mycket av villastadens historia finns att läsa i Samfundets tidigare skrifter som alla finns digitalt tillgängliga på föreningens hemsida för medlemmar.

ARKIV OCH BIBLIOTEK

I Samfundets arkiv, som finns i Djursholms gamla vattentorn, samlas djursholmiana, huvudsakligen bilder och skriftligt material. Samfundet äger även många konstverk som finns att se på Djursholms slott. På slottet finns även vitrinskåp som visar delar av både arkivdokument och Banérbiblioteket. Samlingarna sträcker sig från 1500-talet till vår tid. Besök i tornet kan ske genom överenskommelse med Samfundets bibliotekarie Lars Victor von Stedingk ([email protected]). Normalt bokas möten i vattentornet till första onsdagen i månaden mellan 18-19. 

FÖREDRAG, UTFÄRDER OCH ANDRA FESTLIGHETER

I föreningens vår- och höstprogram presenteras kommande föredrag. Dessa berör skilda ämnen, oftast med anknytning till Djursholm eller kommunen och hålls på Djursholms slott. I samband med dessa föreningskvällar erbjuds föranmälda medlemmar en lätt supé till generöst reducerat pris. Programmet kan även erbjuda musik, besök hos någon av kommunens konstnärer eller förevisning av någon speciell villa. Föreningen försöker också anordna utflykt till någon sevärd plats i Stockholms omgivningar. Utflykten brukar inträffa på våren och sker vanligen med buss, men har någon gång även gjorts med båt. Ofta brukar lokala stadsvandringar  finnas med i programmet. Dessutom står Samfundet som arrangerande värd för festligheterna under Valborgsmässoafton i Germaniaparken och Midsommarafton i Slottsparken. För upplysningar om program och medlemskap kontakta Carl Erik Eriksson ([email protected]).

UTSTÄLLNINGAR

Med jämna mellanrum ordnar Samfundet utställningar med Djursholmsanknytning, vanligtvis på Djursholms bibliotek.

HEMBYGDSPRIS

Ett pris på 10 000 kronor delas ut till en eller flera personer eller en organisation som gjort en betydande insats för hembygden. Priset delas högtidligen ut varje år i samband med Samfundets årsmöte.

DONATIONER

Samfundets uppgift att samla, bevara och bearbeta material liksom att publicera böcker rörande Djursholms historia har inte kunnat genomföras utan större donationer och andra gåvor från våra medlemmar. Vi samlar ständigt djursholmiana, såsom bilder, böcker, tidskrifter mm.

NYA MEDLEMMAR 

Nya medlemmar hälsas välkomna. Medlemsavgiften är 150 kronor för såväl enskild som för hel familj. Samfundet har plusgironummer 26 59 92-8. Om ni har några frågor, kontakta gärna ordförande Anne Banér ([email protected]) eller någon annan i föreningens styrelse.

 

Kontakta oss

 Vendestigen 1, 182 66 DJURSHOLM
 c/o Anne Banér
[email protected]