Sveriges hembygdsförbund har nu undertecknat en deklaration som regeringens kommitté Demokrati 100 tagit fram för att få fler att uppmärksamma demokratijubileet 2018-2021. Genom att underteckna och ställa sig bakom deklarationen förbinder sig Sveriges Hembygdsförbund att arbeta i linje med deklarationens åtaganden. 

Läs deklarationen på www.vardemokrati.se/deklaration eller

Läs mer >

Riksarkivet har i samverkan med Demokrati100 digitaliserat cirka 350 000 underskrifter från kvinnor som genom en namninsamling 1913–1914 alla önskade en och samma sak, nämligen rösträtt. Den som är intresserad av lokal- eller släkthistoria kan i de digitaliserade listorna se vilka kvinnor som finns med på den egna orten.

Läs mer >

På hemsidan www.vimasteprata.org finns en "demokratibank" med inspiration och tips på material, poddar, utställningar, filmer, böcker och annat som kan fördjupa arbetet kring demokrati. 

Till www.vimasteprata.org

En rad organisationer, däribland Sveriges hembygdsförbund, deltog vid inspirationsmöte Kamp och kalas 22 oktober, anordnat av kommittén Demokrati 100 år. Här kan du ta del av de inledande föredragen med bland annat kommitténs ordförande Peter Örn. Syftet med att mötet vara att ge tips och inspiration för alla som vill uppmärksamma demokratijubileet under...

Läs mer >

Just nu är vandringsutställning "Fira demokratin!"  från Sveriges riksdag, på turné runt om i landet. Kanske kommer den till en plats nära dig!

Här kan du se var utställningen är just nu

För att göra riksdagens vandringsutställning tillgänglig för många så här i coronatider har Blekinge museum gjort en film om utställningen. Här berättar museets pedagog Ola Palmgren om vägen till allmän och lika rösträtt.

Se filmen på Youtube  

Som en del i arbetet kring demokratijubileet har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska visas runt om i landet (när pandemiläget så medger). Enligt kommittén ska Demokratistugan "...spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Här kan SHF:s medlemsföreningar var med...

Läs mer >

Sofie Lindstedt var den första kvinnan att väljas in i Ängelholms stadsfullmäktige. Läs om hur Johan Brinck i Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening har arbetat och få tips på hur du själv kan gräva fram information om personer med stor lokal betydelse för demokratiseringens framväxt. 

Läs mer

Att ordna studiecirkel är ett bra sätt för föreningar som vill lära sig mer tillsammans med andra. Här är några förslag på teman som kretsar kring demokrati.

Läs mer

Här hitta du information, böcker, rapporter, artiklar, länkar, filmer och föredrag.

Läs mer

Om oss

Hembygdsrörelsen består av 2060 föreningar med en vision om en levande hembygd öppen för alla. Vi tar tillvara och levandegör natur- och kulturarvet, från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. På den här sidan information om demokratijubileet, lästips och förslag på aktiviteter som du och din förening kan...

Läs mer >