Vill du att "Demokratistugan" kommer till din hembygd?

Som en del i arbetet kring demokratijubileet har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska visas runt om i landet (när pandemiläget så medger). Enligt kommittén ska Demokratistugan "...spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Här kan SHF:s medlemsföreningar var med och bidra med innehåll och bra idéer. Tycker du att Demokratistugan ska komma till din hembygd? Kontakta då kommittén på [email protected].

Läs mer och filmer från invigningen av demokratistugan på vardemokrati.se/demokratistugan


Förening:

Demokratins 100-årsjubileum

Skapad av: Demokratins 100-årsjubileum (2020-10-29 14:05:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Demokratins 100-årsjubileum (2021-02-08 13:07:04) Kontakta föreningen