Om oss

Hembygdsrörelsen består av 2060 föreningar med en vision om en levande hembygd öppen för alla. Vi tar tillvara och levandegör natur- och kulturarvet, från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder. På den här sidan information om demokratijubileet, lästips och förslag på aktiviteter som du och din förening kan ordna som en del av firandet 2018-2021.