Tips på böcker, filmer och bra länkar


Här hittar du information, böcker, rapporter, artiklar, länkar, filmer, föredrag med mera. Har du förslag på material som skulle passa på den här sidan? Maila [email protected] så lägger vi till det.


Riksdagen

Image
Magasinet "Demokratin står aldrig still":  Beställ gratis | Beställ mer material

Regeringen

Regeringen uppmärksammar jubileet genom att tillsätta en kommitté som under 2018–2021 planerar, samordnar och genomför en samling av insatser och aktiviteter. Tyngdpunkten i genomförandet ska ligga på år 2021. 

Hemsida: www.regeringen.se


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hemsida: Demokrati, politik och inflytande


demokrati100.se

Image
Hemsida: Demokrati100.se

Tips på vad du kan göra: demokrati100.se/uppmarksamma-jubileet


Vår svenska demokrati

Image

En utbildningsplats med information om grundlagarna, viktiga begrepp och några av de principer som bygger vår demokratiska rättsstat Sverige. Här finns ett studiematerial som kan användas i en studiecirkel, skolan, föreningen eller enskilt. Plattformen är byggd på uppdrag av Folkbildning Mittnorrland, Norrbottens bildningsförbund och Folkbildning Västerbotten i samverkan.


URplay

Image

Lästips: Handbok för demokrater

Image

Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?
Redaktörer: Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin och Ola Larsmo.

Beställ boken


Lästips: Demokratins framtid

Image
I boken ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. I fokus står demokratins tillstånd i dag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier. Redaktörer är Katarina Barrling, docent vid Uppsala universitet och Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet. 

Lästips: Demokratins genombrott

Image
Tolv skribenter porträtterar varsin person som på olika sätt var en del av demokratins genombrott för hundra år sedan.

Lästips: Folkinitiativ - handbok i direktdemokrati

Image
Av Peter Eriksson, Bruno Kaufmann, 2010
Från 1 januari 2011 kan medborgare i kommuner och landsting driva nya idéer till folkomröstning. En kunskapsbok för dem som vill bli aktiva deltagare i politiken genom att använda sig av det förstärkta folkinitiativet ett nytt demokratiskt redskap! Peter Eriksson är språkrör för Miljöpartiet de gröna, riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet. Bruno Kaufmann är journalist, statsvetare och demokratiutvecklare. 

Beställ


Lästips: Demokratihandboken 

Image
Vill du påverka samhället tillsammans med andra? Eller inspirera till mer engagemang? Få tips i Arvsfondens handbok om hur du och dina vänner som brinner för en fråga kan påverka genom en förening. På www.arvsfonden.se kan du läsa mer, ladda ner boken som pdf, beställa tryckta exemplar och även besöka en digital version.

Lästips: Skrift om lokal demokrati


En idéskrift om lokal demokrati, lokal planering och lokal ekonomi av bland andra Ulla Herlitz. 

Ladda ner som pdf


Lästips: Frihet, jämlikhet, medborgarskap – handbok i demokratins teori och praktik

Image

Lästips: Att samtala fram en ny värld

Image
Red: Leif Ericsson

Läs mer och beställ boken


Lästips: Hatade demokrati - De inkluderande rörelsernas ideologi och historia

Image
Av Henrik Arnstad
 
Har du förslag på material som skulle passa på den här sidan? Maila [email protected] så lägger vi till det.
Förening:

Demokratins 100-årsjubileum

Skapad av: Demokratins 100-årsjubileum (2019-11-13 13:24:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Demokratins 100-årsjubileum (2020-04-28 06:06:02) Kontakta föreningen