Nyheter

Kulturarvsdagen 2022

Den 11 september var det dags att återigen sätta kulturarvet i rampljuset runt om i hela landet. Temat för året var ”Hållbart kulturarv”.

Vi möttes upp vid Änge i Buttle där Helene Martinsson-Wallin, professor i arkeologi och berättade om bildstenarna och platsen runt dem och även om Hållbart Kulturarv och dess...

Läs mer >

Bänkbord vid hembygdsgården

Med pengar från Region Gotland och GUBIS (Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan) / LUBIS har vi fått pengar att köpa in två bänkbord från Lövsta Kooperativet. Dessa har placerats vid hembygdsgården och vid sockenmagasinet.

Välkomna att slå er ner!

Utveckling av Buttle hembygdsförenings festmötesplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Gute har beviljat Buttle Hembygdsförening stöd från Jordbruksverket.


Anledning till ansökan har varit, att utveckla förutsättningarna för Buttle Hembygdsförenings
festmötesplats och att få fler besökare. 

Målet med projektet har varit att förse föreningens festplats med installation av el samt installera en förbränningstoalett.

Syftet har varit att få en...

Läs mer >

LEADER projektet

Om oss

Välkomna till Buttle

För information om föreningen, klicka här!

Buttle är en socken i Gotlands kommun

Socknen gränsar mot Vänge i norr, Guldrupe i väster, Etelhem och Garda i söder och Ala i öster.

Socknens areal är...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]