Nyheter


Årsmöte  söndagen den 19 mars kl. 14.00 i hembygdsgården

Föreningen bjuder på kaffe och tårta

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 26 februari 2023

Möjlighet till deltagande digitalt finns.

Medlemsavgiften är oförändrad, 100 kr för enskild och 200 kr för familj.

Betalas till föreningens bankgiro 744 – 27 75 eller swish 123 009 22 70.

Glöm...

Läs mer >

Med 22 enormt goda bakverk från duktiga bagare blev det en mycket trevlig eftermiddag med sång av vår fina kyrkokör under ledning av Per Farinder.

Stort tack Alla!

Lördagen den 22 oktober fixade vi till festplatsen.

Vi röjde bort buskar, grenar och småträd.

Tunen runt får en välbehövlig genomgång.

Bänkar och bord bars in för vinterförvaring. Nu finns det två bänkbord kvar under tak dit alla är välkomna för en skön stund!

Med pengar från Region Gotland och GUBIS (Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan) / LUBIS har vi fått pengar att köpa in två bänkbord från Lövsta Kooperativet. Dessa har placerats vid hembygdsgården och vid sockenmagasinet.

Välkomna att slå er ner!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Gute har beviljat Buttle Hembygdsförening stöd från Jordbruksverket.


Anledning till ansökan har varit, att utveckla förutsättningarna för Buttle Hembygdsförenings
festmötesplats och att få fler besökare. 

Målet med projektet har varit att förse föreningens festplats med installation av el samt installera en förbränningstoalett.

Syftet har varit att få en...

Läs mer >

LEADER projektet

Om oss

Välkomna till Buttle

För information om föreningen, klicka här!

Buttle är en socken i Gotlands kommun

Socknen gränsar mot Vänge i norr, Guldrupe i väster, Etelhem och Garda i söder och Ala i öster.

Socknens areal är...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]