Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Gute har beviljat Buttle Hembygdsförening stöd från Jordbruksverket.


Anledning till ansökan har varit, att utveckla förutsättningarna för Buttle Hembygdsförenings
festmötesplats och att få fler besökare. 

Målet med projektet har varit att förse föreningens festplats med installation av el samt installera en förbränningstoalett.

Syftet har varit att få en enklare mera energibesparande hantering vid sammankomster så att vi kan
få fler besökare, kan utöka och utveckla aktiviteterna och också lättare rekrytera fler frivilliga till
hembygdsföreningen.

Nu är installationerna klara, alla byggnader har nu el och toaletten på plats i en ny tillbyggnad, som
handikappanpassats.

Vi hoppas detta kommer att bli till framtida nytta på många sätt!
Ett stort tack till alla ideella krafter för ert bidrag!
Här kommer lite bilder under projekttiden

Image
Image
Image

 

LEADER projektet

Förening:

Buttle Hembygdsförening

Skapad av: Lajla Wikberg (2020-06-05 05:26:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lajla Wikberg (2021-03-21 10:22:01) Kontakta föreningen