Om oss

Välkomna till Buttle

För information om föreningen, klicka här!

Buttle är en socken i Gotlands kommun

Socknen gränsar mot Vänge i norr, Guldrupe i väster, Etelhem och Garda i söder och Ala i öster.

Socknens areal är 31,07 kvadratkilometer mestadels skogsmark. 

Fornminnen visar att människor brukat jorden i Buttle sedan  yngre bronsålder. 

2019 hade vi 100 invånare, 1985 var siffran 162 och 2014 var vi endast 90 invånare - troligen den lägsta siffran. 1820 fanns det 203* invånare och 1920 fanns det 326* stycken!

Gotlands alla tiders lägsta och högsta temperaturer, -32.8° samt 35.2°, har avlästs i Buttle*.

*källa Wikipedia