Om oss

Björksta Hembygdsförening bildades 12 juni 1975.

BJÖRKSTA HEMBYGDSFÖRENING

Den 12 dec 1974 hölls en ”första samling för bildande av hembygdsförening” hos Rut Johansson i Tomta. Närvarande förutom värdinnan var Bror Eklund, Inga Andersson, Sven-Erik Wallén, Börje Lundh och Elly Elowson-Anda. Man beslöt då att bjuda in sockenborna till...

Läs mer >

Nyheter

Informationsmöte

Informationsmöte angående planerat industriområde "Avfart Östanbro" anordnades den 26 aug i Kungsåra bygdegård av en aktionsgrupp under ledning av Sören Johansson som bjudit in ansvariga i kommunen till dialog med berörda ortsbor. Mötet hölls i samarbete med Kungsåra Bygdegårdsförening samt Kungsåra och Björksta Hembygdsföreningar. Ursprungligen var det tänkt att kommunens...

Läs mer >

Slåtter för 45 året

För 45:e gången är nu slåtterängen slagen. Med kortast möjliga varsel fick vi ihop några hjälpande händer, och med slåtterbalk, lie samt härvar kunde vi efter ett antal timmar avsluta det hela med en välbehövlig kaffestund. Tyvärr så fanns det väl några humlor som inte var lika nöjda, eftersom vi...

Läs mer >

Boksläpp

Den 20 maj var det officiellt boksläpp av "Hällristningar i Västmanlands län", skriven av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. Det skedde i Björksta Bronsåldersbygds centrum vid kyrkan i närvaro av landshövding Minoo Ahktarzand, S-G Broström samt representanter för Länsstyrelsen och Hembygdsföreningen. Kan ses --> här

Författarna har deltagit i...

Läs mer >

Andäktigt lyssnande
Visa fler