Välkommen till Bälinge Hembygdsförenings hemsida

Bälinge hembygdsförening bildades 1947 och har sitt verksamhetsområde inom Bälinge härad (Bälinge, Jumkil, Skuttunge och Åkerby socknar).

Föreningen förvaltar ett antal byggnader och däri inrymda museeiföremål. Ett antal kulturminnen vårdas och underhålls också av föreningens medlemmar. Föreningen ser också som sin uppgift att sprida kännedom om bygden genom att anordna utflykter, studiebesök, föreläsningar och genom att framställa skrifter.

Föreningen har för närvarande ca 280 medlemmar.

Läs mer under ”Om föreningen”.

Utflykt till Kvekgården den 3 juni 16.00

Klicka på länken nedan för att visa affisch!!!

Affisch vårutflykt 2018

Årsmöte 2018

Den 12 mars samlades ett 70-tal medlemmar till föreningens årsmöte i Församlingsgården. Bror och Roger underhöll oss som vanligt med dragspelsmusik. Folke Moberg ledde årsmötet på ett förtjänstfullt sätt och framförde också ett tack från medlemmarna till styrelsen för allt arbete som utförts under året.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Stig Larsson mycket intressant om sin fars tid som Fjärdingsman i Bälinge under 20- och 30-talen. Stig berättade också om sin egen yrkesverksamma tid som både militär och civil musiker.
Mötet avslutades med sedvanlig samvaro runt kaffeborden.

Bror och Roger

Mötesdeltagare

Stig Larsson

Höstträff

Torsdagen den 16 november var vi ett 70-tal förväntansfulla medlemmar som träffades i Församlingsgården.
Kvällens huvudperson var Lennart Dahlén som berättade om gårdarna i Forkarby. Mötet utvecklades till ett mycket givande samspel mellan Lennart och många initierade i auditoriet som kompletterade berättelsen med egna minnen.
Kvällen avslutades med trevlig samvaro runt kaffeborden och som vanligt fick vi njuta av många goda bakverk (givetvis hembakta!!).

 

Skolmuseet och Bakomstugan

Söndagen den 10:e september besökte ett 40-tal personer, varav några familjer med barn, Skolmuseet och Bakomstugan. Karin och Asta berättade om museet och stugan och ytterligare några styrelsemedlemmar fanns på plats för att berätta om Hembygdsföreningens verksamhet.

 

Öppet Hus

Den 30 juli kom ca 60 personer till vårt Öppna Hus i Lantbruksmuseet. Förutom att titta på gamla jordbruksredskap njöt alla av kaffe med hembakt bröd (11 sorter!!!) och/eller korv med bröd och kanske framför allt av trevlig samvaro med gamla bekanta runt kaffeborden.
Vi som jobbade med arrangemanget tackar för visat intresse och för den uppskattning vi fick från många av besökarna.

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

Underhåll och röjning

Maud, Asta, Roine, Sven och Nils Erik har lagt ner många timmar på röjning av stigar och upprustning av skyltar och bänkar vid Hyttstigarna och Tingstukällan.

AAFotograf: AA   

AAFotograf: AA

AAFotograf: AA

AAFotograf: AA

Försommarfika

Asta bjöd styrelsen och kanske en blivande medlem på smarrigt försommarfika vid Bakomstugan.

AAFotograf: AA

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

 

Vårutflykt

Den 21 maj var vi ett 50-tal personer som i fint vårväder samlades i Ekeby (Vänge).
Efter kaffe med dopp och givande samkväm guidades vi runt i byn av Roland Johansson från Vänge hembygdsförening. Roland berättade engagerat historien om den unika radbyn som fått behålla sin ursprungliga karaktär från medeltiden. Vi uppmärksammades också på ett antal udda arkitektoniska lösningar i byn. Vi fick därefter möjlighet att gå upp i hembygdsföreningens mycket välbevarade kvarn av holländsk typ innan var och en åkte hem till sig och några av oss fick uppleva en mycket spännande VM-final i ishockey.

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

Bakomstugans skorsten

Nu har muraren med hjälp av hantlangarna Sven och Roine sett till att skorstenen är fin igen.

AAFotograf: AA

Arbete pågår!

NELFotograf: NEL

Före

AAFotograf: AA

Efter

Byggnadsunderhåll

Roine och Nils Erik bygger ställning inför renoveringen av Bakomstugans skorsten.

AAFotograf: AA

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter