Välkommen till Bälinge Hembygdsförenings hemsida

Bälinge hembygdsförening bildades 1947 och har sitt verksamhetsområde inom Bälinge härad (Bälinge, Jumkil, Skuttunge och Åkerby socknar).

Föreningen förvaltar ett antal byggnader och däri inrymda museeiföremål. Ett antal kulturminnen vårdas och underhålls också av föreningens medlemmar. Föreningen ser också som sin uppgift att sprida kännedom om bygden genom att anordna utflykter, studiebesök, föreläsningar och genom att framställa skrifter.

Föreningen har för närvarande ca 280 medlemmar.

Läs mer under ”Om föreningen”.

Utflykt till Väsbylund

Den 20 september samlades ett 60-tal medlemmar vid Kiplingeberg där Jakob von Engeström berättade om verksamheten vid Kiplingeberg (se www.Kiplingeberg.se) och historien om skolbyggnaden. Flera av besökarna kunde komplettera berättelsen med egna minnen från skoltiden i Väsbylund.
Efter informationen tog vi en promenad genom allen upp till före detta Väsbylunds skola nuvarande Byggnadsvård & Gårdsbutik

intresserade besökare

Jakob von Engeström

Öppet Hus

Den 29 juli var det återigen trivsam samvaro runt kaffeborden i samband med
öppet hus i Lantbruksmuseet. Cirka 60 personer njöt av kaffe och hembakta kakor
i högsommarvärmen och aktiviteten hann avslutas innan århundradets åskväder
drog över trakten med efterlängtat regn.

Vår nya fana på plats i museet

Maud vid försäljningsbordet

Samkväm vid kaffeborden

Fana till Föreningen

På nationaldagen tilldelades vår förening en fana av Stiftelsen Sveriges Nationaldag.
Vi var ett flertal medlemmar som stolta fick se vår ordförande Maud ta emot fanan från kommunfullmäktiges ordförande tillika bälingebon Carl Lindberg inför fullsatt Patrksnäcka.

Sista instruktion om mottagandet

Överlämnande 1

Överlämnande 2

Applåder

Stolt ordförande

Fullsatt Parksnäcka

 

Utflykt till Kvekgården

Söndagen den 3 juni var vi 30 medlemmar som i högsommarvärme besökte Kvekgården i Örsundsbro. Medlemmar ur Lagunda Hembygdsförening guidade oss förtjänstfullt runt i de välbevarade byggnaderna från slutet av 1700-talet.
Innan hemfärd njöt vi av det vi tagit med i våra kaffekorgar och av trevlig samvaro.

Intresserade åhörare

Boningshuset

Kobåsen

Gödsvinets ”bostad”

”husvisning”

Fika

Fika

Årsmöte 2018

Den 12 mars samlades ett 70-tal medlemmar till föreningens årsmöte i Församlingsgården. Bror och Roger underhöll oss som vanligt med dragspelsmusik. Folke Moberg ledde årsmötet på ett förtjänstfullt sätt och framförde också ett tack från medlemmarna till styrelsen för allt arbete som utförts under året.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Stig Larsson mycket intressant om sin fars tid som Fjärdingsman i Bälinge under 20- och 30-talen. Stig berättade också om sin egen yrkesverksamma tid som både militär och civil musiker.
Mötet avslutades med sedvanlig samvaro runt kaffeborden.

Bror och Roger

Mötesdeltagare

Stig Larsson

Höstträff

Torsdagen den 16 november var vi ett 70-tal förväntansfulla medlemmar som träffades i Församlingsgården.
Kvällens huvudperson var Lennart Dahlén som berättade om gårdarna i Forkarby. Mötet utvecklades till ett mycket givande samspel mellan Lennart och många initierade i auditoriet som kompletterade berättelsen med egna minnen.
Kvällen avslutades med trevlig samvaro runt kaffeborden och som vanligt fick vi njuta av många goda bakverk (givetvis hembakta!!).

 

Skolmuseet och Bakomstugan

Söndagen den 10:e september besökte ett 40-tal personer, varav några familjer med barn, Skolmuseet och Bakomstugan. Karin och Asta berättade om museet och stugan och ytterligare några styrelsemedlemmar fanns på plats för att berätta om Hembygdsföreningens verksamhet.

 

ÖPPET HUS 10 SEPTEMBER 12.00 – 14.00

Vi håller öppet hus i Skolmuseet (äldsta skolbyggnaden) och i
nyrenoverade Bakomstugan (vid Lundgården)
Söndagen den 10 september kl 12.00 – 14.00.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 

Öppet Hus

Den 30 juli kom ca 60 personer till vårt Öppna Hus i Lantbruksmuseet. Förutom att titta på gamla jordbruksredskap njöt alla av kaffe med hembakt bröd (11 sorter!!!) och/eller korv med bröd och kanske framför allt av trevlig samvaro med gamla bekanta runt kaffeborden.
Vi som jobbade med arrangemanget tackar för visat intresse och för den uppskattning vi fick från många av besökarna.

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

Underhåll och röjning

Maud, Asta, Roine, Sven och Nils Erik har lagt ner många timmar på röjning av stigar och upprustning av skyltar och bänkar vid Hyttstigarna och Tingstukällan.

AAFotograf: AA   

AAFotograf: AA

AAFotograf: AA

AAFotograf: AA

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter