Välkommen till Bälinge Hembygdsförenings hemsida

Bälinge hembygdsförening bildades 1947 och har sitt verksamhetsområde inom Bälinge härad (Bälinge, Jumkil, Skuttunge och Åkerby socknar).

Föreningen förvaltar ett antal byggnader och däri inrymda museeiföremål. Ett antal kulturminnen vårdas och underhålls också av föreningens medlemmar. Föreningen ser också som sin uppgift att sprida kännedom om bygden genom att anordna utflykter, studiebesök, föreläsningar och genom att framställa skrifter.

Föreningen har för närvarande ca 280 medlemmar.

Läs mer under ”Om föreningen”.

Öppet Hus

Den 29 juli var det återigen trivsam samvaro runt kaffeborden i samband med
öppet hus i Lantbruksmuseet. Cirka 60 personer njöt av kaffe och hembakta kakor
i högsommarvärmen och aktiviteten hann avslutas innan århundradets åskväder
drog över trakten med efterlängtat regn.

Vår nya fana på plats i museet

Maud vid försäljningsbordet

Samkväm vid kaffeborden

Fana till Föreningen

På nationaldagen tilldelades vår förening en fana av Stiftelsen Sveriges Nationaldag.
Vi var ett flertal medlemmar som stolta fick se vår ordförande Maud ta emot fanan från kommunfullmäktiges ordförande tillika bälingebon Carl Lindberg inför fullsatt Patrksnäcka.

Sista instruktion om mottagandet

Överlämnande 1

Överlämnande 2

Applåder

Stolt ordförande

Fullsatt Parksnäcka

 

Utflykt till Kvekgården

Söndagen den 3 juni var vi 30 medlemmar som i högsommarvärme besökte Kvekgården i Örsundsbro. Medlemmar ur Lagunda Hembygdsförening guidade oss förtjänstfullt runt i de välbevarade byggnaderna från slutet av 1700-talet.
Innan hemfärd njöt vi av det vi tagit med i våra kaffekorgar och av trevlig samvaro.

Intresserade åhörare

Boningshuset

Kobåsen

Gödsvinets ”bostad”

”husvisning”

Fika

Fika

Årsmöte 2018

Den 12 mars samlades ett 70-tal medlemmar till föreningens årsmöte i Församlingsgården. Bror och Roger underhöll oss som vanligt med dragspelsmusik. Folke Moberg ledde årsmötet på ett förtjänstfullt sätt och framförde också ett tack från medlemmarna till styrelsen för allt arbete som utförts under året.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Stig Larsson mycket intressant om sin fars tid som Fjärdingsman i Bälinge under 20- och 30-talen. Stig berättade också om sin egen yrkesverksamma tid som både militär och civil musiker.
Mötet avslutades med sedvanlig samvaro runt kaffeborden.

Bror och Roger

Mötesdeltagare

Stig Larsson

Höstträff

Torsdagen den 16 november var vi ett 70-tal förväntansfulla medlemmar som träffades i Församlingsgården.
Kvällens huvudperson var Lennart Dahlén som berättade om gårdarna i Forkarby. Mötet utvecklades till ett mycket givande samspel mellan Lennart och många initierade i auditoriet som kompletterade berättelsen med egna minnen.
Kvällen avslutades med trevlig samvaro runt kaffeborden och som vanligt fick vi njuta av många goda bakverk (givetvis hembakta!!).

 

Skolmuseet och Bakomstugan

Söndagen den 10:e september besökte ett 40-tal personer, varav några familjer med barn, Skolmuseet och Bakomstugan. Karin och Asta berättade om museet och stugan och ytterligare några styrelsemedlemmar fanns på plats för att berätta om Hembygdsföreningens verksamhet.

 

Öppet Hus

Den 30 juli kom ca 60 personer till vårt Öppna Hus i Lantbruksmuseet. Förutom att titta på gamla jordbruksredskap njöt alla av kaffe med hembakt bröd (11 sorter!!!) och/eller korv med bröd och kanske framför allt av trevlig samvaro med gamla bekanta runt kaffeborden.
Vi som jobbade med arrangemanget tackar för visat intresse och för den uppskattning vi fick från många av besökarna.

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

Underhåll och röjning

Maud, Asta, Roine, Sven och Nils Erik har lagt ner många timmar på röjning av stigar och upprustning av skyltar och bänkar vid Hyttstigarna och Tingstukällan.

AAFotograf: AA   

AAFotograf: AA

AAFotograf: AA

AAFotograf: AA

Försommarfika

Asta bjöd styrelsen och kanske en blivande medlem på smarrigt försommarfika vid Bakomstugan.

AAFotograf: AA

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

 

Vårutflykt

Den 21 maj var vi ett 50-tal personer som i fint vårväder samlades i Ekeby (Vänge).
Efter kaffe med dopp och givande samkväm guidades vi runt i byn av Roland Johansson från Vänge hembygdsförening. Roland berättade engagerat historien om den unika radbyn som fått behålla sin ursprungliga karaktär från medeltiden. Vi uppmärksammades också på ett antal udda arkitektoniska lösningar i byn. Vi fick därefter möjlighet att gå upp i hembygdsföreningens mycket välbevarade kvarn av holländsk typ innan var och en åkte hem till sig och några av oss fick uppleva en mycket spännande VM-final i ishockey.

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

NELFotograf: NEL

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter