Om oss

Bälinge hembygdsförening bildades 1947 och har sitt verksamhetsområde inom Bälinge härad (Bälinge, Jumkil, Skuttunge och Åkerby socknar).

Föreningen förvaltar ett antal byggnader och däri inrymda museiföremål. Ett antal kulturminnen vårdas och underhålls också av några av föreningens eldsjälar. Föreningen ser också som sin uppgift att sprida kännedom om bygden genom att anordna utflykter, studiebesök, föreläsningar och genom att framställa skrifter.

Föreningen har ca 250 medlemmar.

Läs mer under "Om föreningen" i menyn.