Om oss

Välkommen till Ås Hembygdsförening Ås i Jämtland är en kultur- och jordbruksbygd vid Storsjöns norra strand ungefär 7 km från Östersund. Jordbruk bedrivs alltjämt intensivt, men de flesta har numera sina arbeten i Östersund. Nya villaområden växer fram i Ås och är mycket attraktiva vilket gör att befolkningsantalet stadigt ökar. Närheten till...

Läs mer >