Varmt välkommen till Ås hembygdsförening

Ås i Jämtland är en kultur-och jordbruksbygd vid Storsjöns norra strand ungefär 7 km från Östersund. Jordbruk bedrivs alltjämt intensivt, men de flesta har numera sina arbeten i Östersund. Nya villaområden växer fram i Ås och är mycket attraktiva, vilket gör att befolkningsantalet stadigt ökar.

Närheten till Östersund och dess förnämliga friluftsmuséum Jamtli har bidragit till att en hembygdsförening bildades först så sent som 1981. Hembygdsföreningen hyr arkivlokaler och arbetsplatser i Föreningshuset, en vacker byggnad från nykterhetsrörelsens era, belägen i hjärtat av Ås. Utöver detta äger hembygdsföreningen en bagarstuga som hyrs ut och disponerar några fäbodar som kan lånas. Vidare ser vi till och ordnar vandringar längs den s.k. forbondevägen som till 1899 gick från norra Jämtland till Storsjön. Föreningen ordnar också nationaldagsfirandet i Ås.

Bli medlem så främjar du Åsbornas gemenskap och vårdar Åsbygdens kulturarv! Medlemsavgift för familjer 150:- och ensamstående 120:- Bankgiro 5591-0806 , Ås hembygdsförening. Minnesgåvor mottas mycket gärna vid t.ex begravningar (Marita Johansson, tel. 063-30108).

Ordförande för Ås hembygdsförening är Sören Svedberg, tel 070-320 17 05

 

Välkommen till vår nya hemsida!

Denna text är automatiskt skapad och kan enkelt ändras när man loggat in – under menyn Nyheter.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter