Bli medlem/ändra medlemsuppgifter

 

Ordförande:                Sören Svedberg tel. 070-320 17 05

Sekreterare:                Britt-Marie Gunnarsson tel. 070-350 31 19

Kassör:                         Sven-Olov Jonsson tel. 070-540 92 55

Bokning bakstugan:  Gun-Britt Jernberg tel. 063-30517   070-642 03 92