Filmfotografen Bertil Svenssons fängslande film om de tre ogifta bröderna i byn Böja utanför  Mariestad, visades  på onsdagskvällen den 18/10 i Träffpunkten Skagersvik. Bertil Svensson är sedan länge borta men Svärsonen Joachim Johansson fortsätter oförtröttligt att visa Bertils filmer.

Joachim berättade före visningen om tillkomsten av filmen som gjordes från slutet av 40-talet fram till 1961 då den siste av bröderna gått ur tiden. Det innebar åtskilliga besök i Böja och många timmars inspelning som sen blev till en 45 minuters spelfilm.

Ett 40-tal besökare visade sin uppskattning med en varm applåd och verkade trivas vid fikaborden efter visningen.


Förening:

Amnehärads Hembygdsförening

Skapad av: Jan-Erick Erickson (2023-10-19 10:37:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan-Erick Erickson (2023-10-19 10:53:27) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 co Jan-Erick Erickson, Hallonvägen 7. 547 31 GULLSPÅNG
 Amnevägen 9 OTTERBÄCKEN
 073-378 98 46[email protected]